ผลงาน โดยทีมงานคุณภาพของเราแผนก ::: ฉุกเฉินเด็กแผนก::ห้องพิเศษเด็กผู้ป่วยใน
แผนก:::ห้องผู้ป่วยติดเชื้อ ห้องรวม
แผนก ::: ห้องผ่าตัด
แผนก:::ห้องกายภาพบำบัด
แผนก ::: แผนกฉุกเฉิน
แผนก ::: แผนกผู้ป่วยนอก
แผนกห้อง ::: สลายนิ่ว
แผนกห้อง ::: ห้องท่านผู้อำนวยการ
ห้องประชุม
ผลงาน ::: ห้องพิเศษเด็ก
ผลงาน ::: แผนกฉุกเฉิน
ผลงาน ::: คลินิกพิเศษ
ผลงาน ::: ห้องแยกโรคผู้ป่วย
ผลงานห้องจิตรเวชร และยาเสพติด